Regulamin sprzedaży premiowej

Do zamówień składanych od 12 lutego 2024 r. obowiązuje

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ZYSKUJ Z PASO!”

 1. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!”  jest PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Lutomierskiej 48, 95-200 Pabianice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru w Łodzi pod numerem 0000222056, REGON 472194731, NIP 731-17-15-822, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Celem Programu jest promocja Organizatora i jego Produktów, a przez to zwiększenie popytu na oferowane Produkty oraz zwiększenie ich sprzedaży, jak również budowanie lojalności Klientów.
 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!”.
 4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dedykowany jest wyłącznie Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności właścicielom aptek i punktów aptecznych. Program nie jest przeznaczony dla pracowników i współpracowników Klientów oraz pracowników i współpracowników Organizatora.
 5. Program obowiązuje od 12 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, przy czym Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia powyższego okresu.
 6. Programem objęte są wszystkie Produkty Organizatora dostępne w sprzedaży w okresie trwania Programu.
 7. Nagrodami w Programie są do wyboru: produkty AGD różnych producentów i marek, środki higieniczno-kosmetyczne, karty przedpłacone  Pluxee Polska Sp. z o. o,   których wartość uzależniona będzie od wartości dokonanego przez Klienta zakupu Produktów.
 8. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zgłoszenie chęci udziału w Programie oraz dokonanie przez Klienta zakupu Produktu Organizatora na dowolną wartość, przy czym poszczególne wartości zakupów będą zsumowane w celu osiągnięcia progu zakupowego, z zastrzeżeniem pkt. 16 Regulaminu.
 9. Do Programu nie będą uwzględniane wartości zakupów dokonanych przed zgłoszeniem chęci udziału w Programie.
 10. Organizator postanawia, iż dodatkowo mogą być nagradzane oferty oraz pakiety promocyjne, o których na bieżąco będą informować przedstawiciele apteczni Organizatora oraz opiekunowie klienta z ramienia Call Center Organizatora.
 11. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu na kwotę:
 

Próg zakupowy (zł netto)  

Nagroda

2 500 zł

Profesjonalne środki czystości lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 75zł

Kapsułki do parania lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 75zł

2 900 zł

Walizka lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 150zł

4 000 zł

Fartuch lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 120zł

7 000 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 200 zł

7 500 zł

Szczotka elektryczna lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 225zł

Czajnik  lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 225zł

Blender lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 225zł

Żelazko lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 225zł

10 000 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 300zł

12 500 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 350 zł

15 000 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 450 zł

17 500 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 500 zł

20 000 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 600zł

25 000 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 750zł 

30 000 zł

Odkurzacz samojezdny lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 900zł

35 000 zł

Doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 1000zł

40 000 zł

Telefon komórkowy lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 1200zł

45 000 zł

Expres do kawy lub doładowanie do karty przedpłaconej o wartości 1350zł

50 000 zł

Bon podarunkowy o wartości 1500 zł do wykorzystania na wycieczkę wybraną z portalu  www.wakacje.pl lub doładowanie do karty przedpłaconej do wartości 1500pln

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w katalogu.

13. Organizator zastrzega sobie 10 dni roboczych na wydanie wybranych przez klienta nagród.

14. Nagroda zostaną wysłane za pośrednictwem wybranej przez Organizatora  firmy kurierskiej bezpośrednio na wskazany adres .

15. Klient ma możliwość rozliczenia zrealizowanego progu zakupowego poprzez wybór i odbiór nagrody w dowolnym momencie trwania Programu.

16. Istnieje możliwość kumulacji kwot z zamówień składanych przez Klienta nie później niż do 31.12.2024 roku.

17. Organizator przyjmuje zamówienia pod numerem telefonu (42) 215-32-50 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub bezpośrednio u Konsultanta lub Przedstawiciela Aptecznego.

18. Odebrane nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

19. Klienci nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na rzecz osób trzecich.

20. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego Klient, otrzymujący nagrodę za udział w Programie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje we własnym zakresie rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanej nagrody, która stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej.

22. Organizator oświadcza, iż nagrody w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” nie podlegają̨ łączeniu z promocjami i rabatami z innych programów lojalnościowych i promocyjnych Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.   

23. Jakiekolwiek naruszenia Regulaminu przez Klienta mogą spowodować wykluczenie z Programu.

24. Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

25. Organizator jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza podane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji uprawnień przysługujących Klientowi i w związku z uczestnictwem w Programie.

26. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

27. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” dostępny jest na stronie internetowej www.paso-trading.pl oraz w siedzibie Organizatora.

28. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza tym samym, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje.

Do zamówień złożonych do dnia 31 grudnia 2023 r. obowiązuje

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ZYSKUJ Z PASO!”

 • Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” jest PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Lutomierskiej 48, 95-200 Pabianice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru w Łodzi pod numerem 0000222056, REGON 472194731, NIP 731-17-15-822, zwanym dalej Organizatorem.
 • Celem Programu jest promocja Organizatora i jego Produktów, a przez to zwiększenie popytu na oferowane Produkty oraz zwiększenie ich sprzedaży, jak również budowanie lojalności Klientów.
 • Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!”.
 • Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dedykowany jest wyłącznie Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności właścicielom aptek i punktów aptecznych. Program nie jest przeznaczony dla pracowników i współpracowników Klientów oraz pracowników i współpracowników
 • Program obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, przy czym Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia powyższego okresu.
 • Programem objęte są wszystkie Produkty Organizatora dostępne w sprzedaży w okresie trwania Programu.
 • Nagrodami w Programie są do wyboru: produkty AGD różnych producentów i marek, kupony premiowe Sodexo Pass Polska lub Produkty Producenta,  których wartość uzależniona będzie od wartości dokonanego przez Klienta zakupu Produktów.
 • Warunkiem przystąpienia do Programu i otrzymania nagrody jest dokonanie przez Klienta zakupu u Organizatora minimum na kwotę 300 złotych netto, składającego się z całego asortymentu oferowanego przez Producenta.
 • W przypadku dokonania przez Klienta zakupu na kwotę:

PRÓG ZAKUPOWY (ZŁ NETTO)

NAGRODY

300

Lipton Yellow label tea

Dilmah premium tea

Jacobs Kronung mielona

Jacobs Velvet rozpuszczalna

Komplet ścierek kuchennych

Ariel kapsułki

350

Ręcznik mały 50×90 x 2szt

Ręcznik 70×140

Ręcznik 50×100 x 2szt

500

Koc mikrofibra

Prześcieradło

 

 

800

Fartuch

Pościel 160/200

Pościel 220/200

1000

Patelnia

Drobny sprzęt AGD

Bony Sodexo

1500

Walizka

Bony Sodexo

 • Powyższy asortyment nagród może ulec zmianie.
 • Istnieje możliwość kumulacji kwot z zamówień składanych przez Klienta nie później niż do 31.12.2022 roku.
 • Wartość poszczególnego zamówienia uprawniającego do kumulacji kwot zamówień nie może być niższa niż 300 złotych netto.
 • Organizator przyjmuje zamówienia pod numerem telefonu (42) 215-32-50 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub bezpośrednio u Konsultanta lub Przedstawiciela.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 • Klienci nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na rzecz osób trzecich.
 • Zgodnie z przepisami prawa podatkowego Klient, otrzymujący nagrodę za udział w Programie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje we własnym zakresie rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanej nagrody.
 • Organizator oświadcza, iż nagrody w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” nie podlegają̨ łączeniu z promocjami i rabatami z innych programów lojalnościowych i promocyjnych Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej.
 • Jakiekolwiek naruszenia Regulaminu przez Klienta mogą spowodować wykluczenie z Programu.
 • Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 • Organizator jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza podane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji uprawnień przysługujących Klientowi i w związku z uczestnictwem w Programie.
 • Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.
 • Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” dostępny jest na stronie internetowej paso-trading.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 • Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza tym samym, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje.