O NAS

Polska firma
od 1952 roku

Jesteśmy nowoczesną, polską firmą, działającą w branży produktów z rynku ochrony zdrowia. Historią sięgamy okresu powojennego „since 1952”.

Naszą misją jest promowanie profilaktyki zdrowotnej i poprawa jakości ludzkiego życia.

Sukcesywnie rozwijamy portfolio produktów odpowiadających
na potrzeby rynkowe.

Posiadamy w swojej ofercie produkty z kategorii:

Handshake

Wiedza i doświadczenie

Lata doświadczeń, rozbudowany zespół profesjonalistów oraz systematycznie rozszerzany zakres kwalifikacji zapewniają najwyższą jakość i innowacyjność oferowanych produktów.

W swojej działalności opieramy się na światowych trendach i najwyższych standardach biznesowych.

Oferujemy partnerom elastyczność, wiedzę, doświadczenie oraz skuteczne działania sprzedażowe i marketingowe. Obsługujemy zarówno duże koncerny jak i firmy stawiające pierwsze kroki na rynku farmaceutycznym.

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

PASO Trading Sp. z o.o. kontynuuje działalność
- Pabianickich Zakładów Środków Opatrunkowych, które powstały w 1952 roku poprzez wydzielenie z – Pabianickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

1952 r.
Powstają Zakłady Środków Opatrunkowych
w Pabianicach

Zakłady zostały wydzielone z PZPB (Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego) w 1952 roku, a następnie odpowiednio zmodernizowane
i wzbogacone o nowe oddziały. Między innymi zainstalowano w nich,
po raz pierwszy w kraju, pneumatyczne krosna bezczółenkowe.

1988 r.
Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych

Wpisane na listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej.

1993 r.
Zmiany reprywatyzacyjne - Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych „PASO” S.A
Wniesienie udziałów lub akcji jednoosobowych spółek skarbu państwa do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
2004 r.
Powstanie PASO Trading sp. z o.o.